9.

2-8 juni
Ik ben zo vol van zomerwarmte,
ik vergeet zowaar mijn eigen kleine ik.
Ik verlies mijzelf in zomerlicht...
zou dát het zijn:
misschien vínd ik mijzelf als ik mijzelf verlíes.

© AntroVista - gids in antroposofisch Nederland en België