1.

7-13 april
Lente Paas-stemming

Dáár is de Zon.
Blij kijken mijn ogen in het stralende licht.
De winter is voorbij,
en ik kom uit mijn winterhol.
De Zón, zij schijnt voor mij.

© AntroVista - gids in antroposofisch Nederland en België